Hard disk, Rotații pe minut: 5900

Hard disk supraveghere Seagate SkyHawk, 3 TB
Hard disk supraveghere Seagate SkyHawk, 3 TB Hard disk
Stocare (GB): 3072
Interfața: SATA 3
Rotații pe minut: 5900
Buffer (MB): 64
435,00 RON
Hard disk supraveghere Seagate SkyHawk, 4 TB
Hard disk supraveghere Seagate SkyHawk, 4 TB Hard disk
Stocare (GB): 4096
Interfața: SATA 3
Rotații pe minut: 5900
Buffer (MB): 64
545,00 RON
Hard disk supraveghere Seagate SkyHawk, 2 TB
Hard disk supraveghere Seagate SkyHawk, 2 TB Hard disk
Stocare (GB): 2048
Interfața: SATA 3
Rotații pe minut: 5900
Buffer (MB): 64
345,00 RON
Hard disk supraveghere Seagate SkyHawk, 1 TB
Hard disk supraveghere Seagate SkyHawk, 1 TB Hard disk
Stocare (GB): 1024
Interfața: SATA 3
Rotații pe minut: 5900
Buffer (MB): 64
255,00 RON